Allianser

Leverandør IBM Power Systems:

                                                IBM

 Distributører:

           pedab       arrowlogo

 

 Samarbeid ved hosting tjenester:

   atea logo  basefarm   visolit

 

 

Partner på SW 'High Availability/speilingsløsninger':

                                  SYNCSORT

 

Implementering av Mimix SW og eksterne lagringsløsninger:

                                   ipoc

 

Leverandør av DataDomain løsninger:

                                 DELLEMC

 

Partner på OPRS i Sverige:

         icecon         pulsenlogot

  

SMS ved overvåking av IBM Power Server:

-                                                               MidJet-logo