Power7 sertifisert

Som et ledd i våre tilstrebelser med å styrke vår tekniske kompetanse, har Caral Data gjennomgått og bestått IBM's Power Systems with Power7 Common Technical Sales skills, samt Power Systems with Power7 and IBM i Technical Sales skills. For deg som kunde, betyr det at vi er oppdatert på hardware og software løsninger som vi gjerne tar en prat med deg om, kontakt oss for mer informasjon.