OPRS - Verktøy for kontroll

OPRS – Operational Planning And Recovery System

Alle som bruker iSeries som plattform for en eller flere applikasjoner, vet at dette er en de mest stabile og forutsigbare løsningene på markedet. Pris/ytelse er meget god, kvaliteten på både hardware og software er høy, samt at serveren krever svært lite vedlikehold.

Likevel er det ting som kan skape problemer i den daglige driften. Det kan være applikasjonsjobber som kræsjer med feilmelding, og som gjør at jobber hoper seg opp på jobbkø. Det kan være brukerfeil som ved feil seleksjon setter i gang megastore printjobber, det kan være kritiske jobber som har avsluttet, det kan være at en kritisk brukerprofil har blitt deaktivert etc. Scenarioene er mange, og felles for de fleste er at jo tidligere de oppdages, desto mindre blir konsekvensene.

Nettopp fordi serveren i seg selv er så stabil, har mange bedrifter ikke egne ressurser til å overvåke slike feilsituasjoner. Hadde det ikke vært fint å ha en hjelper på systemet til å varsle om nettopp slike og andre feilsituasjoner, og gjerne før de oppstår? OPRS heter systemet vårt som er utviklet over mange år, med fokus på overvåking og varsling, sikkerhet, automatisering, backup og restore. Produktet er installert i en rekke europeiske land, både i store konsern, og små firmaer. OPRS er også blitt en industristandard for store driftssentraler i Norden. Her er noe av det OPRS kan hjelpe deg med:

 • Overvåking av meldingskøer/spesifikke meldinger

 • Overvåking av delsystem/enkeltjobber

 • Overvåking av brukerprofiler

 • Overvåking av riktig status på linjer/kontrollere/devicer

 • Overvåking av diskbelegg

 • Overvåking av totalt antall jobber på systemet

 • Overvåking av utkøer

 • Overvåking av antall jobber på jobbkø

 • Overvåking av problemloggen

 • Sjekke status på diskene

 • Overvåking av TCP/IP

 • Kontroll av nattjobber

 • Kontroll av backup

 • Varsling om nye bibliotek på systemet

 • Kraftig rapportmodul

 • Jobbkalender for automatisk start av jobber – uendelig med muligheter

 • Jobbhistorikk med sporing av jobber

Et skjermbilde gir deg full oversikt over status på din server, og det er enkelt å se om det er noe som krever attention eller ikke. Fra dette bildet kan du enkelt drille deg dypere ned, for å finne årsaker, og løse opp flokene. Det er selvfølgelig mulig å legge inn automatikk, slik at du kan løse mange av feilsituasjonene uten å løfte en finger. Du kan lese flere detaljer om produktet OPRS her.

Ring oss på 4000 5205 eller send en E-Mail til mail@caraldata.no ,  så kan vi snakkes nærmere om produktet.