Vi informerer: Nye "Technology Refreshes" for V7R1 og V7R2

IBM ligger ikke på latsiden, og det skjer stadig nye ting rundt IBM i. Denne gangen er det ny Technology Refresh for både V7R1 og V7R2.

Her er noen av de mange nye funksjonene og forbedringene i V7R1 TR9 og V7R2 TR1: (Tilgjengelig fra 11.11.2014)

De to Technology Refreshene er for det aller meste helt like, men noen små forskjeller er det. For mer detaljinformasjon, se linkene nederst.

En sak som kun TR1 for V7R2 har, er muligheten for og sjekke ditt eget PTF nivå, sammenliknet med hva som er nyeste tilgjengelige fra IBM. Du vil få opp et view som i klar tekst forteller deg hva status er for hver enkelt PTF gruppe.

Les en mer detaljert beskrivelse av alle de ovennevnte funksjonene for V7R1 og V7R2.