IBM i Access for Windows

Windows 10 er som kjent lansert, og for de av dere som planlegger å oppgradere til siste versjon av operativsystemet bør lese dette.

IBM i Access for Windows er ikke støttet på Windows 10. IBM har selv uttalt at de har ingen planer om å supportere IBM i Access for Windows på operativsystemer lansert etter Windows 8.1.

IBM i Access Client Solutions er et produkt som erstatter IBM i Access for Windows, og er kompatibelt med Windows 10. Produktet er Java-basert (plattformuavhengig), og inkluderer blant annet 5250-emulering, filoverføring, støtte for konsoll, Navigator for i på web m.m.

For mer informasjon om IBM i Access Client Solutions klikk på følgende link:

http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/access/solutions.html

Siden produktet er Java-basert kreves det ingen installasjon. Krever kun at filene pakkes ut og lagres lokalt, på felles diskområde eller på en minnepenn. Dermed er ikke programmet bundet til kun en maskin, og flere brukere kan benytte samme klient.

IBM i Access Client Solutions bruker den samme IBM i host servers i likhet med de andre IBM i Access Family-produktene, og krever derfor IBM i Access Family-lisensen (XW1) for å kunne bruke funksjoner som blant annet 5250-emulering og filoverføring.

Last ned IBM i Access Client Solutions fra vår FTP-side her

Logg inn med følgende brukerid og passord: FTPUSER/Downloads11

IBM i Access Client Solutions – Windows Application Package.

Features include:

  • Connectivity to DB2® for i using ODBC, .Net and OLE DB
  • Programming Toolkit for accessing IBM i systems objects
  • Support for TLS/SSL connections
  • AFP printer driver

Trenger dere ekstra funksjonalitet kan Windows Application Package lastes ned her

Ny versjon av IBM i Access Client Solutions som blir tilgjengeliggjort oktober 2015.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon/hjelp.