Corona virus - viktig informasjon

 

Til våre kunder.

Situasjonen rundt Corona-viruset og konsekvensene av dette, utvikler seg raskt og negativt for næringsliv og ansatte.

CaralData AS støtter myndighetenes råd og tiltak for å forebygge og forhindre spredning av Corona-viruset.  Tiltak er iverksatt, både ovenfor kunder, samarbeidspartnere og internt.  

CaralData’s ansatte vil nå i størst mulig grad jobbe fra hjemmekontor.  Våre drifts- og overvåkings-tjenester kan gjennomføres som normalt utenfor selskapets lokaler.  CaralData har egne systemer og verktøy for å kunne gjennomføre disse på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Ressurser som vanligvis sitter ute hos våre kunder er i tillegg pålagt å følge kundenes egne retningslinjer.

CaralData’s lokaler i Ryensvingen 15 vil holde åpent som normalt, men med redusert bemanning.  Vi vil be om at besøk avtales på forhånd inntil videre.

Vi håper med dette at vi sikrer våre kunder tilgjengelighet til vår kompetanse og våre tjenester som tidligere; også i denne vanskelige perioden for oss alle