Datatekniske tjenester for Power System i

Datatekniske tjenester for Power System i

Vi ønsker å informere om våre driftsprodukter for IBM Power System i-markedet, og gir her en oversikt over våre datatekniske tjenester:

OS-drift/overvåking

Dette er en «remote» driftstjeneste som utføres fra Caral Data på kundens installasjon.

Vi benytter vårt eget produkt OPRS for drift og overvåking av Power System i. Dette er et programprodukt som Caral Data selv utvikler og vedlikeholder, og som benyttes av mange små og store kunder i Norge og internasjonalt. Systemet overvåker driften 24/7 og sender avviksmeldinger/varsler ved feilsituasjoner som vi håndterer i normal arbeidstid. I tillegg gjøres en sjekk av systemet 2 ganger daglig; morgen og ettermiddag. Eventuelle avvik forsøkes løst umiddelbart og rapporteres samtidig til kunden. Likeså vil kunden orienteres ved applikasjonsfeil/problemer.

Mimix katastrofeløsning, drift/overvåking og katastrofetest

Tjenesten er et tilbud til kunder med høyeste krav til oppetid (24/7/365).

Løsningen baseres på 2 installasjoner med geografisk distanse hvor data replikeres kontinuerlig mellom installasjonene. Ved uplanlagte stopp vil en kunne bytte produksjonssted og fortsette normal IT-produksjon med minimal nedetid.

«Backup-ut-av-huset»

Tjenesten er et tilbud til kunder som ønsker å ha en ekstra kopi av sine data i trygg avstand og utenfor egne lokaliteter. Løsningen baseres på deduplisering og komprimering av data, hvilket gir en effektiv og sikker dataoverføring.

PTF-oppgradering

Caral Data tilbyr PTF-oppgradering i form av årlig abonnement eller som enkeltoppdrag basert på timeforbruk. PTF-oppgraderingene kommer med ulike intervaller fra IBM og er viktige for stabil drift og sikkerhet.

iOS-oppgradering

Caral Data tilbyr forberedende planlegging og installasjon av nye versjoner av OS på Power System i; enten til fastpris eller timebasert. Nye versjoner av operativsystemer kommer fra IBM med 1 til 2 års intervaller og er viktige å følge opp.

«Helsesjekk»

Denne tjenesten sjekker ut om serveren fungerer best mulig. Helsesjekken gjennomgår i korte trekk backup-rutiner, ytelse-parametere, diskbelegg/opprydding, PTF-nivå, Service Agent, problemlogg, brukerprofiler og sikkerhet. Resultatet leveres i form av en tilstandsrapport med anbefalinger om eventuelle endringer.

Caral Data har gjennom flere tiår opparbeidet seg god erfaring og høy kompetanse på driftstekniske løsninger knyttet til AS/400, iSeries og Power System i – plattformen.

Dette har vært vårt spesialfagfelt gjennom alle disse årene, og vi har dyktige medarbeidere med lang erfaring på området.

Dersom noe av dette kan være aktuelt for din bedrift så ta kontakt, og vi vil utarbeide et tilbud basert på dine ønsker på din spesifikke IT-installasjon.