Konsulenttjenester

Bistand gis til ulike oppgraderinger av systemprogramvare, tuning, programvareinstallasjon, helsesjekker, oppdatering av PTF/TR pakker, og sikkerhetsanalyser. Vi tilrettelegger for etablering av katastrofeløsninger, og gjennomfører restore-tester. Vi tilbyr fagkompetanse relatert til Power i, iSeries og AS/400 innen bla. følgende områder:

  • Oppgradering av operativsystem
  • Installasjon av PTF'er
  • Helsesjekk - gjennomgang av server med tanke på ytelse, sikkerhet, automasjon, backup++
  • Sikkerhetsanalyser
  • Installasjon av nye iSeries, migrere ditt gamle system over til nytt
  • Programmering (RPG og Synon)
  • Vurdering/Rådgiving ny maskinvare, konfigurering og pristilbud
  • Installasjon av DataDomain enheter ("Backup-ut-av-huset")

Ta kontakt for mer informasjon/tilbud.