Konsulenttjenester

Konsulenttjenester IBM i


Vi kan tilby konsulenttjenester til de fleste områder innenfor IBM i:

  • Oppgradering av operativsystem
  • Installasjon av PTF'er
  • Helsesjekk - gjennomgang av server med tanke på ytelse, sikkerhet, automasjon, backup++
  • Sikkerhetsanalyser
  • Installasjon av nye Power servere, porte ditt gamle system over på nytt
  • Programmering (RPG og Synon)
  • Vurdering/Rådgiving ny hardware, konfigurering og pristilbud
  • Installasjon av DataDomain bokser ("Backup ut av huset")

Ta kontakt for mer informasjon/tilbud.