Sikkerhet

Katastrofeløsninger "Backup ut av huset" og "Mimix speiling"

Caral Data leverer tjenester for sikring og testing av bedriftens forretningskritiske data fra IBM i mot Dell/EMC Data Domain som har revolusjonert disk-basert backup, arkivering og katastrofe løsninger med rask prosessering.

Basistjenesten erstatter tradisjonelle backup-rutiner som benytter tape-enheter, med rutiner som utfører backup til disk og umiddelbar overføring til ekstern lagring i sikrede lokaler basert på komprimerings- og dedupliserings-teknikker. Metoden er svært effektiv og reduserer backup-tiden betydelig, noe som igjen øker tilgjengeligheten til systemene. 

Når basistjenesten er implementert, gis det muligheter for å teste bedriftens backup-data fullt ut, uten at løpende produksjon berøres.

Skulle uhellet være ute og et havari oppstår, vil bedriften kunne få tilgang til sine data via IBM i datakraft som stilles til rådighet på samme lokasjon.

Fordeler:

- Glem taper og manuell tapehåndtering       

- Overfør og oppbevar dine data i sikre lokaler utenfor egen lokasjon

- Benytt nyeste teknologi for overføring og lagring av informasjon

- Optimaliser «oppetid» ved å redusere backuptiden betydelig

- Vær trygg på rekonstruksjon av dine data dersom uhellet skulle være ute

- Kontroller at dine data er tilgjengelig

- Full tilgang til dine data ved et havari

 

Mimix speiling

 Tjenesten baseres på bruk av produktet MIMIX fra Vision Solutions som kontinuerlig speiler alle endringer på alle typer objekter som er satt opp for speiling til en sekundær server plassert i en egen branncelle eller til en annen geografisk lokasjon.

Replikeringen foregår i sann tid, og speilingsserveren er til en hver tid «switch-ready» og kan raskt overta IT-produksjonen dersom det gjeldende produksjonsmiljøet havarerer.

Med denne tjenesten kan du sikre din bedrift «tilnærmet null nedetid».

Fordeler:

-          Eliminerer forretningsmessige og økonomiske konsekvenser ved uplanlagt nedetid.

-          Sikrer kontinuitet i IT-produksjonen

-          Muliggjør vedlikehold og oppgraderinger uten nedetid

-          Tilfredsstiller de strengeste krav til sikring av data og produksjons-kontinuitet